2013, മാർച്ച് 16, ശനിയാഴ്‌ച

നീ...

എന്‍റെ മോഹങ്ങള്‍ക്ക് നിറം പകര്‍ന്നവള്‍ നീ...
എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് മിഴിവേകിയവള്‍ നീ...
എന്‍റെ ചിന്തകളില്‍ പുതു ജീവന്‍ പകര്‍ന്നവള്‍ നീ...
എന്‍റെ ആത്മാവിന്‍ കണ്ണുനീര്‍ തുടച്ചവള്‍ നീ...

എന്‍റെ ഹൃദയത്തെ കവര്‍ന്നെടുത്തവള്‍ നീ...
എന്‍റെ സാമീപ്യത്തില്‍ സാന്ത്വനം നേടിയവള്‍ നീ...
എന്‍റെ ആത്മാവിനെ വാരിപുണര്‍ന്നവള്‍ നീ...
എന്‍റെ സിരകളില്‍ ഉന്മാദ ലഹരി ഉണര്ത്തിയവള്‍ നീ...

എന്നുമെന്റെ നെഞ്ചില്‍ തല ചായ്ക്കാന്‍ കൊതിച്ചവള്‍ നീ...
എന്നുമെന്റെ പാട്ടില്‍ ലയിച്ചുറങ്ങാന്‍ കൊതിച്ചവള്‍ നീ...
എന്നിട്ടുമെന്തേ ഒടുവിലോന്നും മിണ്ടാതെ പോയിനീ...
എന്നിട്ടുമെന്തേ എന്‍റെ ആത്മാവിനെ അറിയാതെ പോയി നീ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ