2013, ജനുവരി 24, വ്യാഴാഴ്‌ച

ചിന്തകള്‍...

ചിന്തകള്‍...
അത് പലപ്പോഴും വിളിക്കാതെ കടന്നു വരുന്ന അതിഥികളാണ്...
അല്പം പോലും മര്യാദയില്ലാതെ... 
ചിലപ്പോള്‍ ഉറങ്ങാന്‍ നേരം...
ചിലപ്പോള്‍ ഉണരുമ്പോള്‍...
മറ്റുചിലപ്പോള്‍ ഉറക്കം കെടുത്തിക്കൊണ്ട്...

എന്റെ ഹൃദയാക്ഷരങ്ങളില്‍ ചിലത് ഇവിടെ കുറിച്ചിടുന്നു...